Millorem els nostres barris

Portaveu del PSC

Esteve Serrano

El govern que presideix Núria Parlon impulsa la millora de tots els barris amb un important paquet d’obres d’urbanització, un programa de millora de la mobilitat, de l’accessibilitat i de la sostenibilitat mediambiental, i com no, del manteniment de l’espai públic.

Iniciarem aviat l’obra del carrer Menorca que renovarà completament el carrer; l’antiga escola Sant Just és ara un nou parc i el c. Sant Just en aquest punt és ara de plataforma única; aviat adjudicarem les obres de remodelació del c. Prat de la Riba (entre Balears i Gaspar) i del carrer de Sants per fer espais més confortables per la ciutadania; hem començat la construcció de dues escales mecàniques al c. Bruc al barri del Fondo; la implantació del Barri de vianants al Riu Nord continuarà amb la urbanització del carrer Baró; finalitzarem la urbanització del Passeig Fluvial al barri dels Safaretjos, per a contribuir a la regeneració urbana de la zona, i estem a punt d’iniciar la licitació del c. Roger de Llúria. I no descuidem el manteniment de l’espai públic. La contínua creació de passos adaptats a les cruïlles, la renovació de les parades de bus, les campanyes de pavimentació o els tractaments antilliscants esdevenen clars exemples.

Tot aquest treball es completa amb una aposta per una Santa Coloma sostenible, i que avanci en la transició energètica, del que sens dubte el projecte més audaç és la renaturalització del parc fluvial del Besòs. S’està creant un espai per protegir la flora i fauna. També treballem en un pla de cobertes fotovoltaiques als equipaments públics que permetran la generació i consum d’energia elèctrica, i en la renaturalització dels patis els centres escolars. Aquests són només uns exemples dels projectes per mantenir, recuperar i transformar l’espai públic de la nostra ciutat.