Més recursos per a la lluita contra la violència contra les dones

Portaveu del Grup Municipal del PSC

Esteve Serrano Ortín

Entorn el 25 de Novembre, Dia mundial per l’eradicació de la violència contra les dones, es desenvolupa una programació especial organitzada per La Ciba i en col·laboració amb el Consell de Dones i entitats feministes de Santa Coloma. No hem de abaixar la guàrdia contra aquesta xacra estructural pròpia de la societat patriarcal.

La lluita contra la violència contra les dones té molts fronts. Segurament el més important és l’àmbit educatiu. Entre tots i totes hem de fomentar una educació d’infants i adolescents allunyada dels estereotips masclistes. Òbviament cal aportar recursos per reforçar els programes educatius, com fa l’Ajuntament amb el Programa d’Activitats Educatives Complementàries al Currículum que ja fa molts anys organitza el Servei municipal d’educació.

A l’ADN dels i les socialistes està el feminisme. El govern presidit per Núria Parlon incorpora la perspectiva de gènere a totes les iniciatives polítiques. La Ciba, Espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista, és un equipament pioner en l’objectiu de concentrar els serveis i les polítiques d’aquest àmbit.

Un exemple d’aquest ADN es materialitza en una altra acció política concreta. Els Pressuposts Generals de l’Estat que s’estan tramitant aquests dies. Incrementen en un 157% les partides destinades a la igualtat i contra la violència de gènere. Una altra mostra, els nous pares veuran ampliat el seu permís de paternitat de 12 a 16 setmanes, un permís obligatori, intransferible i 100% retribuït. És així, amb una aposta decidida des dels nostres principis i valors, amb recursos de totes les administracions, local, autonòmica i estatal, com podem guanyar la batalla al degoteig d’assassinats de dones a mans dels seus companys.