Apostem per una transformació urbana sostenible

Portaveu del Grup Municipal del PSC

Esteve Serrano Ortín

Continuem millorant la ciutat; treballant sobre l’espai públic i incorporant les noves exigències com la sostenibilitat, la perspectiva de gènere o la seguretat. Exemples d’aquesta política són les actuacions que realitzem al front fluvial de la ciutat. Acabem d’endegar la segona fase de la remodelació del passeig de la Salzereda, estem finalitzant la primera fase del centre de recursos, innovació i economia feminista de La Ciba i a punt d’iniciar, aquest novembre, el projecte Barri de vianants al Riu Nord. 

El passeig de la Salzereda esdevindrà una zona de fusió entre la ciutat i el parc fluvial del Besòs. Un espai amable pel veïnat. Un punt on la natura entra i surt de la trama urbana. Augmentarem la massa verda i propiciarem la biodiversitat al passeig. Objectiu als que sumem la dinamització de l’activitat econòmica, bàsicament del sector de la restauració, i l’oci per a totes les franges d’edat. Mentre durin les obres hem habilitat un espai alternatiu d’aparcament. Som conscients de la complexitat de l’equilibri entre el cotxe i les persones. Per això, apostem per una ciutat amb menys contaminació. I això passa per una reducció de les emissions dels vehicles privats i un increment del transport públic com el que impulsa el govern de l’alcaldessa Núria Parlon. Aquest és un dels principis que inspira el projecte «Barri de vianants», que vol retornar al veïnat els carrers, eliminant barreres i reduint el trànsit. En aquest context, l’edifici de La Ciba sorgeix com a un motor impulsor de l’economia social i feminista. Un edifici que també gaudirà d’una coberta verda i sostenible. Creiem que les polítiques de transformació de la ciutat han de servir per lluitar contra la crisi econòmica, crear ocupació i no han de ser incompatibles ni amb la sostenibilitat ni amb el medi ambient.