Més accions per combatre les onades de calor

Regidor grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya

Salvador Clavera

Des d'Esquerra Republicana considerem que el govern municipal no està responent amb diligència davant les onades de calor que s'estan produint en aquest període estival a la ciutat a conseqüència de la crisi climàtica.

Creiem que cal posar sobre la taula mesures excepcionals per ajudar a millorar la situació de patiment per les temperatures extremes.

Demanem l'obertura de les piscines municipals entre les 12 i les 18 h per tal de garantir l'accessibilitat de totes les persones que tinguin la necessitat, oferint bons gratuïts als majors de seixanta-cinc anys, menors de dotze anys, dones embarassades, persones amb algun tipus de discapacitat i malalts crònics. Cal que hi hagi més punts d'aigua als carrers i equipaments com el Mas Fonollar, així com nebulitzadors per refrescar la població que fa trajectes a peu. A més, demanem l'obertura dels equipaments culturals municipals, com biblioteques i centres cívics, els cap de setmana amb temperatures extremes per tal que serveixin de refugis climàtics amb condicions de confort tèrmic.

Exigim que s'activi un protocol d'emergència amb l'habilitació d'un alberg temporal per a persones sense llar per tal d'oferir espais confortables. I per últim, demanem la paralització de les obres públiques i de les tasques de via pública en les hores de màxima calor per garantir la seguretat laboral dels treballadors i treballadores.

L'Ajuntament ha de ser l'exemple en la protecció de la ciutadania, prenent mesures que permetin el benestar dels ciutadans davant les freqüents i cada cop més perllongades onades de calor.