Recuperem el centre de la vila

Portaveu del Grup Municipal d'ERC

Sam Nuñez i Amela

El Pla Especial de reforma interior (PERI) Santa Coloma Vella II és un projecte que fa anys que es troba aturat per diverses causes, fallida de la promotora, desacord entre propietàries i equip de govern, ocupacions, persones en risc d'exclusió social que hi malviuen... El projecte ha esdevingut un conflicte social i urbanístic al voltant d’uns edificis a mig construir, solars abandonats i un entorn d’habitatges degradats al cor de la nostra ciutat.

Malgrat aquest escenari negatiu sembla que hi ha una oportunitat de recuperar el centre de la vila per als colomencs, la nostra voluntat més ferma és la de contribuir a la finalització del projecte, sempre intentant trobar una sortida individualitzada i digna per a les diferents persones afectades. Tenint en especial consideració tant a propietàries i llogateres com a aquelles famílies amb menors o persones en risc d’exclusió social que viuen actualment a l'àmbit. Alhora, treballarem perquè la torre principal, que actualment és un esquelet, no es faci més alta.

Però sobretot tenim l’oportunitat de transformar el centre de la vila i per això demanem la construcció d’un edifici singular i funcional integrat en un nou portal de ciutat situat entre la plaça de la vila i l’obertura del nou carrer. Un edifici que serveixi com a referent metropolità en eficiència i sostenibilitat, integrat a l’entorn mitjançant formes orgàniques i coberta verda en un entorn amb abundant verd i aigua.

Un projecte que s’hauria de completar amb la pacificació de la totalitat de l’illa veïnal, tenint com a referent la priorització peatonal del passeig Mossèn Jaume Gordi i la humanització de tot el barri.