Les escoles bressol municipals i l’habitatge públic, protagonistes del ple ordinari del mes d’abril

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha aprovat aquest vespre el Pla local d’habitatge i la dotació pressupostària per constituir una empresa municipal que gestioni les vuit escoles bressol municipals. A l’apartat de mocions destaca una sobre el 1er de Maig i una declaració institucional sobre el Dia d’Europa.

850 habitatges  protegits , apostant per la rehabilitació i el  lloguer social

El Ple municipal ha aprovat el Pla local d’habitatge que desenvolupa la planificació estratègica de les polítiques públiques d’habitatge a la ciutat pels propers 6 anys. El document és fruit d’un procés en què han participat entitats, professionals i especialistes en la matèria   i ciutadans i ciutadanes. Fer front a les situacions d’emergència habitacional i facilitar l’accés a un habitatge digne i assequible a les famílies amb menys recursos són alguns dels objectius fonamentals del Pla. Entre les línies d’actuacions concretes que recull,  les propostes es centren en la promoció d’habitatge social, la rehabilitació o les polítiques sectorials adreçades als i les joves i a la gent gran. La inversió associada al Pla supera els 20 milions d’euros de recursos propis i més de 90 milions addicionals, fruit de les aliances estratègiques amb diferents administracions.

En relació a l’habitatge el ple també ha aprovat la declaració d'àrea de mercat tens d'habitatge a la totalitat de la ciutat, per tal que es pugui aplicar a al municipi els mecanismes de contenció i moderació de rendes previstos a la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes. La mateixa llei ja declara Santa Coloma com a zona de mercat tens d'habitatge però amb l’aprovació es demana a l’AMB que inclogui el municipi en la futura ordenació.

Gestió pública directa de les Escoles Bressol Municipals

El ple també ha aprovat la reserva d’1 milió d’euros per constituir una empresa pública que gestioni les 8 Escoles Bressol Municipals. Fins ara aquests centres d’ensenyament de 0 a 3 anys eren de titularitat pública però de gestió externa mitjançant concessions  a empreses del sector. D’aquí a l’agost s’acaben el contractes en virtut dels quals es gestionaven. L’Ajuntament ha decidit així, després de fer una acurada valoració dels anys de gestió externalitzada,  assumir també la gestió per tal de millorar la qualitat del servei, mantenir la ràtio baixa i homogeneïtzar les plantilles i els projectes pedagògics. La nova empresa es farà càrrec del personal de les escoles bressol i assumirà també el lideratge pedagògic.

Altres aprovacions del Ple

Una altra qüestió destacada que s’ha aprovat a la sessió és el Pla de millora urbana (PMU) per a la regularització dels eixos comercials i usos de Santa Coloma. El Pla és una eina fonamental per dinamitzar l’economia local i ordenar algunes activitats comercials. Aquesta normativa conjuga les necessitats i protecció de consumidors i consumidores, la protecció del espai públic i la dinamització dels sectors comercials, de serveis i restauració de la ciutat. El PMU porta algunes novetats com la regulació dels establiments dedicats als jocs d’atzar i els establiments públics amb reservats annexos (subterfugi legal que van servir els locals d’explotació sexual) que veuen molt limitades les seves condicions d’implantació, atenent als nous requisits exigits en el pla, ja que ni uns ni els altres podran estar situats a menys de 800 metres d’un centre docent. També es posa límit a l’obertura de bars en eixos comercials per la saturació del mercat i es restringeix l’obertura d’establiments amb ambientació musical a prop de recintes assistencials, sanitaris o docents.

El ple ha donat llum verda a la signatura d’un conveni amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona per gestionar els serveis de lloguer de motos elèctriques a la nostra ciutat. L’AMB està preparant un desplegament d’aquesta modalitat de transport a diferents municipis de l’àrea.

Mocions i declaracions institucionals aprovades

  • Declaració Institucional del Dia d’Europa.
  • Declaració Institucional contra el tancament de l’empresa BOSCH a Lliçà de Munt.
  • Moció en suport de l'alliberament de les patents de les vacunes COVID-19
  • Moció en suport de les mobilitzacions del 1er de Maig.
  • Moció per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal.
  • Moció per a que el Ajuntaments disposin d'un mínim del 10% dels Fons Europeus per a la recuperació.