Ple municipal setembre

L’Ajuntament congela les Ordenances Fiscals i Preus Públics per al 2023

Aquest dilluns, 26 setembre, s’ha celebrat la sessió ordinària del Ple municipal corresponent al mes de setembre en la que s’han aprovat, de forma inicial, les Ordenances Fiscals i Preus Públics per al 2023, i una modificació del crèdit del pressupost per destinar 1,2 milions d’euros de superàvit a l’atenció de situacions d’emergència habitacional, entre d’altres. El ple també ha aprovat una Moció de suport al Correllengua i una Moció per a la millora de la Formació Professional.

Un dels principals punts de l’ordre del dia ha estat, com cada any per aquestes dates, l’aprovació provisional de les Ordenances Fiscals i Preus Públics per al 2023, amb els vots a favor del PSC i l’abstenció d’ERC, ECP i Cs. 

Es manté la congelació de tarifes, en especial de l'Impost sobre béns immobles (IBI), com a mesura de suport a les famílies, i s’incorporen beneficis fiscals per a impulsar actuacions en matèria d’estalvi energètic adreçades tant a particulars com a empreses. Es bonifica la instal·lació de punts de càrrega de vehicles elèctrics en l’IBI, l’IAE i l’impost sobre construccions. 

D’altra banda, s’impulsa una mesura de bonificació de la quota per a la reducció de residus alimentaris a empreses de distribució alimentària i de restauració que col·laborin amb entitats d’economia social sense ànim de lucre; es mantenen mesures de suport al comerç local i s’avança en la simplificació administrativa i coordinació amb l’ens encarregat de la recaptació (L’organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona).

Finalment, es creen noves tarifes pels concessionaris del Mercat de Singuerlín i es mantenen les mesures de suport creades per pal·liar els efectes de la pandèmia de Covid-19 pel que fa a l’ocupació de la via pública de les terrasses dels establiments d’hostaleria.

Atenció a l’emergència habitacional

Entre els punts aprovats a la sessió d’avui, també destaca una  modificació del crèdit del pressupost per destinar 1,2 milions d’euros de superàvit principalment a l’atenció de situacions d’emergència habitacionals (1,1 milions d’euros), però també a requeriments de comunicació del programa europeu EDUSI (73 mil euros), a la promoció de la ciutat (46 mil euros) i a Ciutat Universitària (14 mil euros). S’ha aprovat amb els vots a favor del PSC i l’abstenció d’ERC, ECP i Cs.

Centre de dia

El Ple ha ratificat l’acord número 6 de la Junta de Govern Local del 26 de juliol de 2022 relatiu a aprovar la reversió parcial del bé adscrit a favor de Gramepark, SA, destinat a la ubicació d'un centre de dia a l'edifici de l'antiga escola Miguel Hernández.

El 2018, es va adscriure l’edifici de l’antiga escola Miquel Hernández a Gramepark, per tal de construir l’edifici d’habitatges dotacionals per a la gent gran. El 2021, es va realitzar la divisió  horitzontal per construir un centre de dia. Actualment, es fa aquest tràmit per avançar en el procés de cessió dels baixos a la Generalitat. 

Teletreball 

A més, el Ple ha ratificat el primer apartat del decret número 8018/2022, de 13 de setembre, relatiu a l’aprovació de l’acord de la Mesa General de Negociació sobre la instrucció reguladora del teletreball.

Com estan fent la resta d’administracions, l’Ajuntament ha aprovat un reglament intern per regular la modalitat de teletreball entre la plantilla municipal. Es tracta d’una instrucció inicial que tindrà una vigència d’un any com a prova pilot. El reglament definitiu entraria en funcionament el gener de 2024.

Mocions aprovades:

• De suport al Correllengua.

• En defensa d’una formació professional digna i de qualitat i per garantir-ne l’accés a tot l’alumnat.