L’Ajuntament assegura les grans inversions del mandat per un import de gairebé 21 milions d’euros

El ple ordinari del mes de juny ha aprovat les modificacions pressupostàries dels grans projectes pels propers exercicis pressupostaris que sumen 20.597.748,49€. Destaquen la construcció de la nova comissaria, la reconversió de locals en habitatge públic, la reurbanització de diferents carrers o el desplegament de l’administració electrònica.

Entre les inversions més significatives consten la construcció de la nova comissaria per a la Policia Local per un import de 12,5 milions d’euros, 2,6 milions per a la urbanització del carrer Sants, la possible compra de la masia de Can Zam o la segona fase de remodelació del Parc de Can Zam.

A l’apartat d’obres a la via publica hi són els carrers Prat de la Riba, Vinyals, Roger de Llúria, Francesc Julià, i les places del Barri Llatí i la 2a fase de la Plaça Alfonso Comín. La campanya d’asfalt i voreres pels anys 2022 i 2023 també apareixen a la proposta.

Altres inversions que es contemplen són la nova llar d’infants al carrer Amèrica-Prat de la Riba, diversos arranjaments de centres educatius, l’enderroc de l’antic ambulatori o el reforç de l’administració electrònica amb la compra d’equips i aplicacions informàtiques. En matèria d’habitatge hi ha una partida destinada a la conversió de locals en habitatge pública i una altra per a pagar expropiacions.

L’Ajuntament recorrerà a l’endeutament, a més dels recursos propis, per tirar endavant la transformació de la ciutat durant els propers anys. Avui el ple ha aprovat les modificacions pressupostàries que comporten els diferents projectes i més endavant s’aprovarà la petició de crèdits a la Diputació de Barcelona i a diferents entitats financeres. Actualment la ràtio legal d’endeutament està al 34,74% i amb aquest operació l’Ajuntament arribaria al 53,09%, lluny del límit legal establert pels ajuntaments en un 75%  dels seus ingressos ordinaris.

Modificació d’ordenances

El ple ha aprovat també una mesura de suport al sector de la restauració local. Així s’ha modificat l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de la via pública, per tal de suspendre el cobrament de la taxa per la col·locació de terrasses a bars i restaurants per l’any 2021. Aquest compromís està inclòs al Pacte local per a la reconstrucció social, econòmica i cultural que van signar tots els grups polítics municipals.

A la sessió s’ha aprovat definitivament la modificació de l’Ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants. La modificació d’aquesta ordenança va començar el passat mes de novembre, amb l’aprovació inicial. La publicació de nova normativa i la resolució de les al·legacions presentades ha retardat l’aprovació definitiva. La nova norma incorpora les noves formes de mobilitat com els patinets i d’altres vehicles de mobilitat personal. Bàsicament l’ordenança prioritza els i les vianants, es modera la velocitat i es prohibeix la circulació dels VMP per les voreres.

La sessió plenària ha aprovat també la proposta d’adhesió a l’Associació Catalana de Municipis, i s’ha donat compte del grau de compliment dels 364 compromisos de qualitat de les 58 cartes de serveis durant l’any 2020.

A l’apartat econòmic s’ha aprovat els comptes anuals de l’exercici 2020 de les empreses municipals Gramepark i Grameimpuls, l’informe d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera del 2020, així com dues modificacions del pressupost de l’Ajuntament de 2021.

A l’inici de la sessió ha pres possessió de la seva acta de regidora pel grup municipal En Comú Podem Raquel Cuesta que substitueix el regidor d’aquesta formació Jonatan Fornés.

Mocions aprovades

Moció-Esmena a la totalitat del Partit Socialista de Catalunya amb motiu de la commemoració del Dia Internacional per a l'alliberament LGTBI.