El Ple reordena el Servei de Seguretat Ciutadana per augmentar els efectius policials en torns operatius

En la sessió plenària d'avui, s'ha aprovat una modificació de la relació de llocs de treball del Servei de Seguretat Ciutadana i Ordre Públic per reconvertir 5 destinacions i s'ha modificat el Reglament de la Policia Local per afegir la medalla ORIS així com una credencial de policies emèrits per policies jubilats.

El Ple, celebrat aquest vespre, ha aprovat una modificació de la relació de llocs de treball del Servei de Seguretat Ciutadana i Ordre Públic per reconvertir 5 destinacions, amb motiu de la incorporació dels i les 14 agents de Policia Local el passat mes de setembre. L’objectiu és augmentar els efectius en els torns operatius.

Es tracta de canvis que tenen a veure amb el funcionament habitual de la comissaria de Santa Coloma i amb l’adaptació i creixement dels grups del torn operatiu, a conseqüència de l’increment d’efectius esdevingut gràcies al darrer procés de selecció.

D’altra banda, el Ple també ha modificat el Reglament de Distintius i Condecoracions de la Policia Local. A les medalles a la Permanència en el Servei, Mèrit professional i Medalla d’Honor en el Compliment del Deure, s’ha afegit la Medalla al Mèrit Professional (ORIS) i una credencial de policies emèrits per policies jubilats. També s’han modificat els formats de les medalles i distintius.

El reconeixement ORIS es podrà atorgar al personal policial que es va implicar activament durant la pandèmia - especialment del 14 de març de 2020 fins al 09 de maig de 2021-, amb  motiu de l’estat d’alarma per la Covid-19, tenint en compte que va comportar un notori risc físic i/o psicològic, i en altres situacions similars que es puguin produir en el futur.

Modificació de la plantilla i de la Relació de Llocs de Treball (RLT).

El Ple també ha aprovat l’actualització de la remuneració de la Síndica Defensora de la Ciutadania per equiparar-la amb la que perceben els regidors i les regidores del consistori amb dedicació exclusiva.

A més, el Ple ha dut a terme modificacions de la plantilla i de la Relació de Llocs de Treball pel 2024: Jubilacions definitives, modificacions de vacants i llocs de treball, atenció a les noves necessitats derivades del contracte del programa de Serveis Socials 2022-2025, i l’amortització de llocs de treball no ocupats que no estaven lligats a cap plaça en plantilla.

I, per acabar, s’han fet diverses modificacions de crèdit del pressupost per tal de reajustar partides i atendre les necessitats de diferents serveis municipals.

Mocions aprovades: 

MOCIÓ SOBRE EL CONFLICTE D'ISRAEL-GAZA presentada per PSC, PP i Cs.