El Ple Municipal aprova un conveni per construir 420 habitatges protegits

L’Ajuntament ha aprovat definitivament el conveni amb l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per impulsar i promoure l’habitatge públic a Santa Coloma.

Mitjançant aquest conveni -que es va aprovar inicialment al plenari de febrer- es construiran 420 habitatges protegits, dels quals 271 es dedicaran a lloguer i 149 a venda, a diferents localitzacions de la ciutat.

D’aquesta manera, en el marc del Pla Local d’Habitatge, s’inclouen 531 nous habitatges públics, entre els quals estan les 48 dotacionals ja adjudicades a l’antiga escola Miguel Hernández, adreçades a la gent gran; les 16 del complex de Les Oliveres destinades a joves, i les derivades de la gestió de SAREB o la conversió de local a habitatge.

La gran part dels nous habitatges protegits (168) estaran ubicats als terrenys que l’Ajuntament cedirà gratuïtament a l’IMPSOL a l’avinguda de la Generalitat 178, la plaça de les Cultures, 3 i el passeig de la Salzereda, 106, que conformaran la promoció del Front Fluvial del Raval III dedicada totalment a lloguer. Les plantes inferiors de l’edificació es destinaran a la construcció del dipòsit de vehicles de la nova comissaria de la Policia Local.

L’Ajuntament també cedirà finques de l’àmbit del carrer de Sant Pasqual, per construir 107 habitatges i modificarà el Pla General Metropolità per canviar la qualificació de finques al carrer Julia Romera Yañez, que permetrà la construcció de 56 habitatges protegits.

El conveni també contempla l’estudi de viabilitat, per part d’AMB, en l’entorn del carrer d’en Joaquim Talavera per a la construcció de 24 nous habitatges.

Bases per a l’adjudicació dels habitatges de Les Oliveres

El Ple ha aprovat també de forma definitiva les bases generals per a l’adjudicació dels 16 habitatges dotacionals per a joves al complex Les Oliveres, que compta amb una inversió total de més de 3,7 milions d’euros. Són habitatges per a una o dues persones amb una superfície útil d’entre 51 i 55 m2.

Respecte a l’aprovació inicial, l’única modificació fa referència a l’empadronament on s’ofereix una segona opció a les persones interessades a accedir als habitatges. Han d’haver estat empadronades a Santa Coloma de forma continuada durant els 3 darrers anys, o bé haver residit i haver estat empadronades al nostre municipi durant un període continu de 3 anys en els darrers 5 anys.

A més, han d’estar inscrites en el Registre de sol·licitants d’habitatge públic a Catalunya, tràmit que es pot fer telemàticament a la web de la Generalitat o presencialment a l’Oficina Local d’Habitatge de Gramepark.

‘Bons Grama’ per als i les joves de la ciutat

En la sessió d’avui, el Ple Municipal ha donat llum verda a la proposta inicial de les Bases reguladores per a l’atorgament de “Bons Grama” en Moneda Local Digital amb l’objectiu d’estimular la compra al comerç local per part de les persones joves de Santa Coloma de Gramenet.

Podran accedir a aquests Bons Joves Grama totes aquelles persones que hagin fet els 18 anys al 2023 i  que estiguin empadronats a Santa Coloma en el moment de la convocatòria. L’ajut serà de 50 Grames que podran fer servir a la xarxa d’establiments de la GRAMA (CCS) en productes de cultura, parament de la llar, serveis d’imatge i estètica, etc. Queden exclosos els productes d’alimentació, higiene personal, neteja de la llar, begudes alcohòliques i els serveis de restauració.

Els “Bons Jove Grama” formen part de les anomenades “Subvencions ad hoc” que, d’acord amb el que estableix el Reglament del CCS, es pagaran íntegrament en Grames i les persones beneficiàries no podran convertir les Grames a Euros.

Els i les joves per participar d’aquest pilot s’hauran de donar d’alta en el Circuit de la GRAMA i, per tant, formaran part de la xarxa d’usuaris de la moneda local digital, la Grama.

MOCIONS APROVADES

  • Moció per a la millora de la gestio de les colònies de gats.