El ple millora el reglament de la moneda local

L’Ajuntament en sessió plenària, aquest dimarts 28 de novembre, ha aprovat inicialment, la modificació del Reglament Marc de les Prestacions Econòmiques de Caràcter Social, que es fan amb moneda local, i el Circuit de Comerç Social, amb l’objectiu de reforçar la seva viabilitat legal i el seu control. A més, en el ple municipal de novembre s’han aprovat les mocions amb motiu del ‘Dia Internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones’, l’adhesió a les Ciutats defensores dels Drets Humans i el compromís de Santa Coloma en el marc del Dia Mundial de la Infància.

Els canvis introduïts en el reglament de les subvencions i ajudes  que es realitzen en moneda local (grama), contemplen l’actualització de l’ús del llenguatge inclusiu, l’eliminació del període de maduració de la moneda als establiments que participen en el programa  social -els 45 dies que havien de passar per convertir grames a euros sense penalització- , la millora en el procediment de justificació de les compres i el canvi en el nom que passa d’Unitat d’Intercanvi (UDI) a grama.

Des de desembre de 2016 fins al novembre de 2023 s’han concedit subvencions a entitats, comerciants i persones emprenedores, i també prestacions socials per a situacions de necessitat per un import d’1.862.825,86 grames (1 grama equival a 1 euro). Entre finals de 2023 i inici de 2024, s'incorporaran pagaments que superaran els 2 milions de grames.

Actualment, la xarxa del Circuit de Comerç Social (CCS) és de 1.463 membres, dels quals 485 són comerços i empreses. La circulació de la moneda local ha generat una riquesa al teixit comercial, econòmic i social de la ciutat per un import de 8.513.114,18 grames.

Resultats de l’execució del Pro-Grama social

En l’últim any, l’Ajuntament ha concedit prestacions socials per valor de 403.500 grames, s’han beneficiat 413 famílies, és a dir, un total de 1.164 persones. El 100% d’aquestes ajudes han estat justificades en temps i forma per part dels comerços col·laboradors del programa.

Des del 30 de juny de 2023 l’atenció a les persones usuàries es va assumir per part del Departament de Comerç de l’Ajuntament. Algunes incidències han estat canalitzades i solucionades pels establiments col·laboradors.

Les darreres prestacions han cobert necessitats fins el 15 de setembre i amb l’activació del Fons Next Generation, l’Ajuntament està en disposició de reactivar aquestes ajudes amb un equip definit i professional que millorarà el servei.

 

Altres acords

El ple municipal també ha aprovat el pla anual de contractació de l’exercici pressupostari 2024.  Com ja és habitual al mes de novembre aquest punt de l’ordre del dia fa referència els contractes que caduquen el pròxim any  i que s’hauran de tornar a licitar. També s’ha sotmès a aprovació la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball del personal directiu.

D’una altra banda s’ha donat compte de l’acord relatiu a l’aprovació del calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenges i festius per l’any 2024 que són el 7 de gener,  30 de juny, 12 d'octubre, 1, 8, 15, 22 i 29 de desembre. I com a dies addicionals el 20 de maig i 24 de setembre.

 Finalment,  el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la SAREB (Societat de Gestió d’Actius procedents de la Reestructuració Bancària SA) per a la cessió d’habitatge destinat al lloguer assequible, que gestiona l’empresa municipal Gramepark, canvia una partida de despeses a una quantia menor ( 255.825,31€) a la prevista i establerta el ple del passat mes de juliol.

Mocions aprovades

  • Amb motiu del 25N ‘Dia Internacional per a l’eliminació de la violència ver les dones.
  • En suport del projecte de les Ciutats defensores dels Drets Humans.
  • Dia Mundial de la Infància 2023. Un dia d’acció per a la infància i amb la infància.