El Ple aprova el Pla d’Emergència en situacions de sequera del municipi de Santa Coloma de Gramenet

En la sessió plenària d'aquest vespre s'ha aprovat, de forma inicial, el Pla d’emergència en situacions de sequera de Santa Coloma de Gramenet; s’han creat 3 nous llocs de treball per a comandaments de segon nivell a la policia local; s’ha tirat endavant una Declaració Institucional per impulsar la gestió de l’arbrat afectat per la sequera a la Serra de Marina i una altra amb motiu del Dia escolar de la no-violència i la pau; i s’ha aprovat la modificació del reglament del Consell de les Dones per a la Igualtat.

El Ple, celebrat aquest vespre, ha aprovat, de forma inicial el Pla d’emergència en situacions de sequera de Santa Coloma de Gramenet. La legislació europea, estatal i catalana defineixen marcs legislatius orientats a la protecció de les aigües i per contribuir a pal·liar els efectes de la sequera de manera que s’ajudi a garantir un subministrament suficient d'aigua en bon estat. D’aquest marc, al territori de les Conques Internes de Catalunya se’n deriva el “Pla especial d’actuació en situacions d’alerta i eventual sequera” (PES) aprovat per la Generalitat el 2020.

Aquest Pla contempla quatre escenaris (prealerta, alerta, excepcionalitat i emergència) que es determinen en funció del volum d’aigua embassat als pantans reguladors de les conques hidrològiques dels rius Ter i Llobregat i els seus afluents.  El Pla aprovat per l’ajuntament incorpora les mesures del PES, a més de mesures pròpies.

El Pla municipal, desenvolupat coordinadament amb l’Agència Catalana de l’Aigua, crea un Comitè d’Emergència de Sequera, presidit per l’alcaldessa, que vetllarà pel compliment de les mesures establertes, prendrà decisions operatives, farà el seguiment de l’aplicació de les mesures i avaluarà els resultats, entre altres funcions. El Pla també incorpora la quantificació dels recursos disponibles i dels consums i l’establiment de les dotacions i volums a lliurar. 

En l’escenari d’emergència, per exemple, el Pla municipal planteja les següents mesures extra: el tancament de dutxes en centres esportius, la sol·licitud de baixada de pressió i els talls de subministrament en determinats horaris, la coordinació amb els cossos de seguretat i amb els consumidors de risc (hospitals, centres de gent gran o bombers), així com el possible subministrament especial amb camions cisterna en cas de talls prolongats del servei d’aigua.  

De totes maneres, cal recordar que Santa Coloma de Gramenet és un dels municipis de l’entorn  metropolità que menys aigua consumeix. I, per tant, en fase en premergència o d’emergència, el nostre municipi es troba molt lluny de les possibles restriccions del subministrament d’aigua de boca.

Nous comandaments a la policia local

D’altra banda, el Ple ha tirat endavant la proposta de creació de 3 llocs de treball de sotsinspector/a la Policia Local. L'objectiu és definir una estructura de comandaments de segon nivell per a la policia local adaptada a les noves necessitats que demanda la ciutadania. També s’han creat dos llocs de treball de coordinador/a del grup de serenos i serenes.

Gestió de l’arbrat mort a la Serra de Marina

Tots els grups municipals han fet una Declaració Institucional per impulsar la gestió urgent de l’arbrat mort afectat per la sequera a la Serra de Marina dins del terme municipal, en la que se sol·licita a la Diputació i a la Generalitat que intensifiquin els treballs de gestió de l'arbrat mort i afectat a diverses finques, i que facilitin els recursos econòmics i tècnics necessaris per a la gestió d’aquest arbrat al terme de Santa Coloma de Gramenet. 

Tanmateix, es vol establir un model de gestió forestal que permeti donar veu i participació a les organitzacions mediambientals de la ciutat i la comarca, ajustat a la seva realitat, per millorar la gestió de l'entorn mediambiental de la població. En aquest sentit, es crearà una comissió de seguiment dels treballs de retirada d’arbrat i gestió forestal amb la participació de grups municipals, tècnics i experts.

Una altra declaració institucional ha estat en motiu del Dia Escolar de la No Violència i la Pau, en la què han intervingut nens i nenes del Centre Obert rialles-Fundació Champagnat.

 

Dia escolar de la no-violència i la pau

El Ple també ha tirat endavant una Declaració Institucional amb motiu del Dia escolar de la no-violència i la pau, que se celebrarà demà, 30 de gener. El plenari exigeix l'alto el foc immediat als conflictes bèl·lics que, actualment, posen en perill a civils i a la població vulnerable, i demanen a les autoritats internacionals els mitjans necessaris per atendre a la població civil i amb una especial atenció als infants que pateixen les conseqüències dels conflictes. D'altra banda, es comprometen a continuar treballant per la defensa dels Drets Humans, la resolució i gestió positiva dels conflictes a través d'activitats i projectes com: Centres per la Convivència de la Xarxa de Valors, Projecte Europeu per a la Prevenció dels delictes d'odi (FAST LISA), o l'Estada Educativa de Joves a Buchenwald.

Nou reglament del Consell de les Dones

El Ple ha aprovat la modificació del reglament del Consell de les Dones per a la Igualtat de Santa Coloma de Gramenet. Es va crear un grup de treball amb les Àrees de Polítiques d’Igualtat de Gènere i Participació Ciutadana, que ha revisat i elaborat una proposta de text clar i útil, per tal d’actualitzar el reglament anterior i que respongui a les necessitats i reptes actuals.

Les novetats més destacades del text se centren a actualitzar i ordenar la composició i el nomenament de les membres del Consell; tant en els mecanismes per a elegir els càrrecs com en actualitzar el seu funcionament a la normativa vigent. Així mateix, s’hi han introduït els motius per causar baixa, el procediment per a la renovació de la vicepresidència i la regulació dels grups de treball del Consell.

Altres punts

El Ple també ha tirat endavant la proposta d'aprovació de la incorporació de 80 finques municipals que gestiona el Servei de Compres i Patrimoni destinades a lloguer social al llistat del Patrimoni Municipal del Sòl i l'Habitatge i ha aprovat el nomenament dels membres del Consell de la Gent Gran de l’Ajuntament per al mandat 2023-2027.

MOCIONS APROVADES

Moció per l’adhesió a la ILP per a la proposició de llei de garanties de finançament del sistema educatiu català per un mínim del 6% del PIB per l’educació, presentada pel PSC i Cs.

Moció per combatre la multireincidència delictiva de forma més eficaç, presentada pel PSC i Cs.

Esmena a la totalitat presentada pel grup municipal socialista per refermar el compromís de Santa Coloma amb l’antifeixisme i la recuperació de la memòria històrica,  a la moció d’ERC entorn el Dia 27 de Gener fem front al feixisme.