El Ple aprova el conveni amb l’IMPSOL per a l’ampliació del seu parc d’habitatge públic

L’Ajuntament ha ratificat, en la sessió plenària del mes de febrer, el conveni amb l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per impulsar i promoure l’habitatge públic a Santa Coloma. Mitjançant aquest conveni, es construiran 420 habitatges protegits, dels quals 271 es dedicaran a lloguer i 149 a venda, a diferents localitzacions de la ciutat.

D’aquesta manera, el Pla d’habitatge previst inclourà 531 nous habitatges, entre els quals ja estan adjudicades 48 dotacionals de Miguel Hernández, adreçades a la gent gran; les 16 del complex de Les Oliveres destinades a joves, i les derivades de la gestió de SAREB o la conversió de local a habitatge.

La gran part dels nous habitatges protegits (168) estaran ubicats als terrenys que l’Ajuntament cedirà gratuïtament a l’IMPSOL a l’avinguda de la Generalitat 178, la plaça de les Cultures, 3 i el passeig de la Salzereda, 106, que conformaran la promoció del Front Fluvial del Raval III dedicada totalment a lloguer. Les plantes inferiors de l’edificació es destinaran a la construcció del dipòsit de vehicles de la nova comissaria de la Policia Local.

L’Ajuntament també cedirà finques de l’àmbit del carrer de Sant Pasqual, per construir 107 habitatges i modificarà el Pla General Metropolità per canviar la qualificació de finques al carrer Julia Romera Yañez, que permetrà la construcció de 56 habitatges protegits.

El conveni també contempla l’estudi de viabilitat, per part d’AMB, en l’entorn del carrer d’en Joaquim Talavera per a la construcció de 24 nous habitatges.

Bases per a l’adjudicació dels habitatges de Les Oliveres

El Ple ha aprovat també avui les Bases generals per a l’adjudicació dels 16 habitatges dotacionals per a joves al complex Les Oliveres, que compta amb una inversió total de més de 3,7 milions d’euros. Són habitatges per a una o dues persones amb una superfície útil d’entre 51 i 55 m2.

Les persones interessades a accedir-hi han de tenir entre 18 i 35 anys, estar empadronades a Santa Coloma de forma continuada durant els tres darrers anys i estar inscrites en el Registre de sol·licitants d’habitatge públic a Catalunya, tràmit que es pot fer telemàticament a la web de la Generalitat o presencialment a l’Oficina Local d’Habitatge de Gramepark.

Nou contracte de neteja i recollida selectiva de residus

En la sessió, s’ha donat compte de la licitació per al servei de neteja viària i la recollida selectiva de residus, que suposa el contracte de serveis més important de la història, amb 147 milions d’euros, per millorar la qualitat de l’espai públic amb criteris de sostenibilitat i eficiència.

Es tracta d’una única licitació dividida en 4 lots. D’una banda, per a la recollida de residus de rebuig i la neteja viària; i la recollida selectiva de residus, comercial i de voluminosos. Ambdós tenen un pressupost estimat de gairebé 18 milions d’euros. I de l’altra, l’adquisició de nous contenidors, per valor de 3.141.204 euros; i la incorporació de vehicles elèctrics per escombrar i un recol·lector de residus de gas natural; l’ampliació del servei de neteja especialitzat (taques al paviment, fregat de voreres i rentat de contenidors), i la implantació d’una plataforma de control i seguiment dels serveis que aportarà indicadors per a la seva optimització.

Rectificació del Padró Municipal d’Habitants 2022

Durant la sessió d’avui, el Ple ha donat compte de la rectificació del Padró Municipal d’Habitants a data de 31 de desembre de 2022. Així, la població del municipi era de 120.575 habitants, dels quals el 50,6% són dones i el 49,4%, homes. En aquest any, es van registrar 918 altes per naixements i 1.046 baixes per defunció.

Tarifes dels centres esportius

En la sessió s’han aprovat també les tarifes dels centres esportius que gestionen diferents empreses a la ciutat. Els preus s’han actualitzat tenint en compte els increments dels costs dels subministraments i de l’IPC. Queda assegurada, però, la bonificació per a les persones grans titulars de la targeta rosa.

Mocions aprovades

Moció Manifest unitari 8 de març de 2024. Dia Internacional de les Dones.

Moció per ajustar els serveis bibliotecaris i aules d’estudi a les necessitats dels i les estudiants colomencs.

Esmena a la totalitat dels grups municipals Partit Socialista de Catalunya, Ciutadans i Partido Popular assassinat de dos guàrdies civils en acte de servei contra el narcotràfic.

Esmena a la totalitat dels grups municipals Partit Socialista de Catalunya, Ciutadans i Partido Popular sobre les ocupacions d’habitatges.