Suport Jurídic

-       Constitució de noves associacions.

-       Confecció, modificació i revisió d’estatuts.

-       Confecció, modificació i revisió de reglaments de règim interns.

-       Dissolució d’entitats.

-       Resolució de dubtes freqüents: retribucions dels membres de la junta, modificacions de la junta, redacció d’actes, presa d’acords, etc.

-       Declaració d’Utilitat Pública.

-       Preparació de certificats.

-       Llei de Protecció de dades personals (LOPD)

-       Llei de la transparència.

Gestió de persones

-       Assessorament laboral en relació al personal contractat de l’entitat.

-       Contractacions, altes, baixes, TC, quitances, acomiadaments, etc.

-       Prevenció de riscos laborals.

-       Relació laboral, professionals, autònoms, etc.

-       Pla d’igualtat a les entitats.

Suport ecònomic i comptable

-       Obligacions fiscals en funció del tipus d’entitat i activitat.

-       Principals obligacions fiscals: IVA, 347, IRPF, lloguers, declaració de donatius, exempcions aplicables, etc.

-       Resolucions de dubtes freqüents: definició del pla de comptes, balanços i comptes d’explotació, comptabilitat, tancament comptable, etc.

-       Obligacions econòmiques.

-       Auditories.

-       Control pressupostari.

-       Certificat o signatura digital.

-       Planificació tributària a partir de l’exercici econòmic.