Dades econòmiques de l'alcaldessa

Sou brut anual: 58.484,25 €. Retribució que no percep per renúncia. L'alcaldessa percep la seva retribució de la Diputació de Barcelona.

Declaració d'activitats, béns i retribucions brutes anuals. Declaració inicial. 10 de juny de 2015.