Dades econòmiques de l'alcaldessa

Sou brut anual: 58.484,25 €. Retribució que no percep per renúncia. L'alcaldessa percep la seva retribució, 91.216,02€, de la Diputació de Barcelona.

Declaració d'activitats, béns i retribucions brutes anuals. Declaració corresponent a 2019.