Cartell de Zeroset i més

Contacte:

Per contactar amb nosaltres, fer qualsevol consulta o sabem quan i on ens reunim, escriu a zerosetimes@gramenet.cat

Qui som

Una recomanació de l’ONU de 1972 indi­cava que per tal de acabar amb la fam i corregir els desequilibris entre els països empobrits i els enriquits, calia que aquests segons fessin una transferència cap el Sud equivalent al 0’7 % del PIB.

Gairebé cap dels països desenvolupats va aplicar aquesta recomanació, i les diferèn­cies Nord/Sud s’han anant consolidant i ampliant des d’aleshores. A més la fam i les guerres estan instal·lades com pla­gues endèmiques, tot afectant a 2/3 de la humanitat.

Davant la insensibilitat dels governs, als anys noranta es va produir un gran movi­ment solidari de les poblacions dels països occidentals reclamant l’aplicació de la recomanació del 0,7 %.

A aquestes alçades el 0’7 % del PIB és més un referent simbòlic que una solució real, ja que els problemes i les diferencies han crescut i, per tant, caldria augmentar el percentatge.

Durant anys molts treballadors i treballa­dores de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ens hem sumat a aquesta iniciativa aportant el 0’7% dels nostres sous a pro­jectes de solidaritat:

Som els grups de treballadors i treballadores pel 0’7.

Què fa el grup 0,7?

El col·lectiu 0,7 de cada empresa decideix què fa i com. Però tots els grups grups tenen dues línies de treball comunes:

La sensibilització entre els treballadors i les treballadores sobre la situació als països del Sud global.

El recolzament a projectes i iniciatives d’organitzacions populars d’aquests paï­sos que actuen com contraparts.

Algunes de les activitats realitzades per mos­trar les injustícies han estat:

  • Publicacions periòdiques
  • Xerrades i tallers
  • Exposicions
  • Espai web públic o en la intranet

Les aportacions econòmiques dels treballa­dors i les treballadores es destinen a projectes de desenvolupament. Cada persona escull el projecte o projectes on vol destinar la seva aportació.

Anualment es presenten els comptes de l’exercici.

Com ho fem?

Les persones interessades en participar en l’aportació omplim un formulari

  • Autoritzar el càrrec en la nostra nòmina.
  • Informar sobre la quantitat mensual.
  • Escollir el projecte o projectes al qual volem donar suport.

De bon principi vàrem triar per a l’aportac­ió econòmica el descompte per nòmina, amb el suport en la gestió de Recursos Humans. L’empresa descompta el que ordena cada persona –amb una mitjana de 10 euros mensuals- i el Grup 0,7 fa els abonaments als projectes. De fet podríem dir que els diners van de la nòmina a la ONG que lidera el projecte sense cap intermediació.