GU-050/PR - Modificació del projecte de Reparcel·lació del PERI de Santa Coloma Vella II dins l'unitat d'actuació 01 i annexes complementàris.

codi Municipal: GU-050/PR

Aquest expedient conté:

  • Projecte de reparcel·lació.
  • Annex 1: Baes pel cobrament de les quotes d'urbanització.
  • Annex 2: Operació jurídica complementària.


PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ:
Aprovació i publicació:

  • Data Aprovació: 18/10/2016
  • Data publicació: 31/10/2016

Documentació:

ANNEX 1: BASES PEL COBRAMENT DE QUOTES D'URBANITZACIÓ:
Aprovació i publicació:

  • Data Aprovació: 23/01/2017

Documentació:

ANNEX 2: OPERACIÓ JURÍDICA COMPLEMENTÀRIA:
Aprovació i publicació:

  • Data Aprovació: 28/12/2018
  • Data publicació: 11/01/2019

Documentació: