Modificació puntual del PERI dels barris de Riera Alta, Cementiri Vell i Llatí

codi Municipal: PU-065/MPE

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data conformitat Text Refós: 17/10/1997
  • Data publicació Text Refós (DOGC): 13/11/1997
  • Data publicació normativa (DOGC): 12/11/2007
  • Data rectificació errada material: 30/07/1998

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita:

Plànols d'Informació:

Plànols d'Ordenació:

Plànols de Gestió:

Annex zones verdes: