Les Taules Sectorials són espais de treball en matèria de benestar, inclusió i cohesió socials que estan vinculats al Consell Municipal de Serveis Socials.

La seva finalitat és aprofundir en temes que tenen un especial impacte a la ciutat i que requereixen la col·laboració i coparticipació de diferents agents.

Les Taules Sectorials estan formades per representants del Consell interessats en l'àmbit temàtic de la Taula, i també per entitats, institucions i experts que actuen a la ciutat i poden aportar coneixements que contribueixin a l'anàlisi, el debat i l'elaboració de propostes d'actuació.

 

 

 

Per a més informació

Oficina tècnica Pla Local per la Inclusió Social
Àrea d’Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut i Esports

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Plaça de la Vila, s/n
08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 462 40 00 Ext. 3016/2124
cmss.secretaria@gramenet.cat