Mesures socials en matèria de lloguer aprovades pel Govern de l'Estat per l'alarma del Covid-19.

El Govern de l'Estat aprova una sèrie de mesures destinada a poder afrontar el cost dels lloguers als inquilins que s'han quedat en una situació de vulnerabilitat per la crisi sanitària del Covid-19.

Qui pot beneficiar-se d'aquestes mesures?

Poden acollir-se els inquilins que s'hagin quedat en atur, que hagin sofert un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTE) o que hagin vist reduïda considerablement la seva facturació, en el cas dels autònoms, a conseqüència de la paralització de l'economia per l'estat d'alarma.

Puc ajornar el pagament de la quota de lloguer?

Sí. El Govern ha establert una moratòria per al pagament del lloguer que serà automàtica en el cas que el propietari de l'habitatge sigui un gran tenedor o una empresa (amb més de vuit immobles) o bé una entitat pública d'habitatge, inclòs el Fons Social d'Habitatge.

La moratòria en el pagament es prolongarà durant l'estat d'alarma o mentre es mantingui la situació de vulnerabilitat de l'inquilí amb un màxim de quatre mesos.

Una vegada passi aquest temps, l'arrendatari haurà de pagar el deute, per a això tindrà un termini de tres anys durant els quals no se li podran imposar interessos o penalitzacions.

  • Quan el meu propietari de l'habitatge és un petit propietari, l'inquilí podrà demanar-li un ajornament del pagament de les quotes i aquest tindrà set dies per a acceptar-lo, rebutjar-lo o proposar una alternativa.
  • Quan el meu propietari de l'habitatge és un fons, aquest està obligat a l'ajornament de la quota de manera automàtica. Per a això, donant l'opció a aquest gran tenedor d'establir una quita del 50% de la renda de lloguer o bé ajornar el deute i reestructurar-la en el termini de tres anys.

Què puc fer si no arribo a un acord amb el meu propietari?

En aquest cas, l'inquilí pot dirigir-se a la seva entitat bancària i accedir al programa de finançament per a sol·licitar un crèdit amb aval de l'Estat a través de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), que no tindrà cost per al sol·licitant. Es podrà demanar per un import de fins a sis mensualitats de la renda de lloguer i es podrà retornar com a molt en deu anys.

Què passa si el meu contracte de lloguer es caduca en les pròximes setmanes?
Els inquilins en aquesta situació podran quedar-se a la seva casa, perquè el Govern ha establert una pròrroga automàtica de sis mesos per a tots els contractes de lloguer que estiguin a punt de caducar, és a dir, aquells la finalització dels quals tingui lloc ara o en els pròxims tres mesos. Durant la pròrroga, es mantindran les condicions del contracte, per la qual cosa el propietari no podrà pujar el lloguer a l'inquilí.

Poden desnonar-me de la meva casa?

No. Si l'inquilí es troba en situació de vulnerabilitat, no podrà ser desnonat mentre duri l'estat d'alarma i en els sis mesos següents al seu llançament.

Si soc un petit propietari, està en risc que em paguin el lloguer?

No. El Govern ha llançat la línia de crèdits amb l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) per a assegurar-se que els inquilins poden pagar el lloguer, així que el petit propietari rebrà els seus ingressos. Aquest finançament no tindrà comissions ni interessos, per la qual cosa és accessible per a qualsevol inquilí amb problemes econòmics a causa d'aquesta crisi.


Com afecta aquestes mesures als inquilins dels habitatges que gestiona o realitza intermediació l'empresa municipal Gramepark, SA

Inquilins de la Borsa Social d’Habitatge.

Quita del 50% de la renda de lloguer (màxim quatre mesos) i fraccionament de la renda de lloguer d'aquests quatre mesos a retornar fins a tres anys.

Inquilins d'habitatges de Gramepark, SA.

Fraccionament de la renda de lloguer d'aquests quatre mesos a retornar fins a tres anys.

Inquilins de la Borsa d’Habitatge de Lloguer (propietaris privats).

Han de sol·licitar al propietari un ajornament del pagament de les quotes i aquest tindrà set dies per a acceptar-lo, rebutjar-lo o proposar una alternativa. Si no accepta l'ajornament pot sol·licitar un crèdit amb aval de l'Estat a través de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO).