Resolucions Favorables

Llistat 09/11/2020

Llistat 30/01/2020

Llistat de resolucions favorables.

Els sol·licitants amb resolució favorable han de demanar cita prèvia al telèfon de Gramepark (933924745) per a presentar la següent documentació:

La sol·licitud emplenada i signada

Rebuts de lloguer del 2020 

Si hagés algun canvi del domicili o de la compte corrent presentar el nou contracte i el document de l'entitat bancària signat i segellat.

Llistat F/001-2020

Llistat F/002-2020

Llistat F/003-2020

Llistat F/004-2020

Llistat F/005-2020

Llistat F/006-2020

Resolucions Denegació 2020

Llistat resolucions denegació 19/02/2021

Subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponents a l’any 2020.

S’inicia el procediment per a la concessió de les subvencions destinades al pagament del lloguer per a persones grans corresponents a l’any 2020.

 Els beneficiaris d’aquestes subvencions són les persones que a l’any 2020 tenen 65 anys o més i que s’inclouen en els següents col·lectius:

 a)   Persones que el 2019 van obtenir resolució favorable a la sol·licitud de prestacions per al pagament del lloguer destinades a col·lectius específics. TES/94/2019, de 17 de gener de 2019.

 b)   Persones que el 2019 van obtenir resolució favorable a la sol·licitud per al pagament del lloguer. Resolució TES/816/2019, de 29 de març de 2019.

 c)   Persones que van prorrogar al 2019 el dret a obtenir determinades prestacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Resolució de 14 de gener de 2019.

 Tots els beneficiaris indicats en l’apartat anterior han de complir els requisits establerts en la Resolució TES/662/2020, de 9 de març (DOGC núm.8083 de 12 de març de 2020) per la qual s’han aprovat les bases reguladores de les subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva per a persones grans.

 Com es sol·licita aquesta prestació.

L’estat d’alarma decretat pel Govern d‘Estat impedeix la tramitació de la sol·licitud de manera presencial, motiu pel qual l’acceptació per la gestió de l’ajut per al pagament del lloguer per  l’exercici 2020 caldrà realitzar-la mitjançant correu electrònic, seguint aquests passos.

 1.     Enviar correu electrònic a l’adreça: ayudasalquiler@gramepark.cat

2.     Text de l’assumpte: Acceptació per a la “renovació d’ofici” de l’ajut per al pagament del lloguer per  l’exercici 2020

3.     El text del missatge ha d’incorporar la següent informació:

Acceptació, nom i cognoms, DNI/NIE i autorització de tractament d’aquestes dades

Exemple de correu: