Calendari de preinscripció

  • Publicació de l'oferta inicial: 29 d’abril de 2022
  • Termini per presentar la sol·licitud: del 2 al 13 de maig de 2022, ambdós inclosos
  • Entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa a la situació, als interessos, motivació i aptituds de l'alumne així com a la seva manca d'experiència laboral: del 2 al 20 de maig de 2022, segons convocatòria individual feta pel centre.
  • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació: 26 de maig de 2022
  • Sorteig del número de desempat: 26 de maig de 2022, a les 11 h al Departament d'Educació (Serveis Centrals: Via Augusta, 214, Barcelona).
  • Termini de reclamació a les llistes de sol·licituds amb la puntuació: del 27 de maig al 3 de juny de 2022
  • Publicació de les llistes de sol·licituds un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2022
  • Publicació de l'oferta final: 29 de juny de 2022
  • Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 29 de juny de 2022

Matrícula

  • Període de matrícula: del 4 al 15 de juliol de 2022, ambdós inclosos

Més informació a la pàgina web de la Generalitat https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/pfi/inici//