Calendari de preinscripció

Formació professional Grau Mitjà (CFGM)

Procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització

 • Publicació de l'oferta inicial: 19 d’abril de 2022
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 20 al 26 d’abril de 2022. Es pot presentar documentació fins el dia 27 d’abril de 2022 
 • Publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses a aquest procés: 6 de maig de 2022
 • Termini per presentar una reclamació a l’admissió o exclusió en aquest procés: del 6 al 12 de maig de 2022
 • Publicació de la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses a aquest procés: 16 de maig de 2022
 • Publicació del nombre de sol·licituds presentades al centre per a cada cicle formatiu i torn, en primera petició: 16 de maig de 2022
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 9 de juny de 2022
 • Termini per presentar una reclamació: del 9 al 16 de juny de 2022
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 22 de juny de 2022
 • Sorteig del número de desempat: 22 de juny de 2022, a les 11 h als Serveis Centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 214, Barcelona)
 • Publicació de la llista ordenada definitiva:  28 de juny de 2022
 • Publicació de l’oferta final: 7 de juliol de 2022
 • Publicació de la relació d’alumnes admesos i llista d’espera: 8 de juliol de 2022

Matrícula

 • Període de matricula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: de l’11 al 15 de juliol de 2022, ambdós inclosos.

Procés per a la resta de l’alumnat

·         Termini per presentar la sol·licitud: del 17 al 23 de maig de 2022, ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins al 24 de maig de 2022.

·         Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 9 de juny de 2022

 • Termini per presentar una reclamació: del 9 al 16 de juny de 2022
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 22 de juny de 2022
 • Sorteig del número de desempat: 22 de juny de 2022, a les 11 h als Serveis Centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 214, Barcelona)
 • Publicació de la llista ordenada definitiva:  28 de juny de 2022
 • Publicació de l’oferta final: 7 de juliol de 2022
 • Publicació de la relació d’alumnes admesos i llista d’espera: 15 de juliol de 2022

Matrícula

 • Període de matricula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 18 al 22 de juliol de 2022, ambdós inclosos.

Segon període de preinscripció i matrícula

 • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 13 de setembre de 2022
 • Ampliació de peticions per al segon període d’admissió: del 14 al 16 de setembre de 2022
 • Publicació de la llista d’admesos al centre: 21 de setembre de 2022

Més informació a la pàgina web de la Generalitat https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici/

Calendari de preinscripció

Formació professional Grau Superior (CFGS)

 • Publicació de l'oferta: 24 de maig de 2022
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 25 al 31 de maig de 2022, ambdós inclosos. Es pot presentar documentació fins l’1 de juny de 2022
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 23 de juny de 2022
 • Termini per presentar reclamacions: de les 13h del 23 al 29 de juny de 2022
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 5 de juliol de 2022
 • Sorteig del número de desempat: 5 de juliol de 2022, a les 11 h als Serveis Centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 214, Barcelona)
 • Publicació de la llista ordenada definitiva: 7 de juliol de 2022
 • Publicació de l’oferta final: 15 de juliol de 2022
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos i llistes d’espera: 15 de juliol de 2022

Matrícula

 • Període de matrícula per als alumnes admesos a la preinscripció: del 18 al 22 de juliol de 2022

Segon període de preinscripció i matrícula

 • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 13 de setembre de 2022
 • Presentació de sol·licituds per a la segona fase d’admissió de participants en el procés de preinscripció: del 14 al 16 de setembre de 2022
 • Publicació de la llista d’admesos al centre: 21 de setembre de 2022

 

Més informació a la pàgina web de la Generalitat

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/inici/