Calendari de preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 9 d’abril de 2022
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 20 al 26 d’abril de 2022 (la documentació es pot presentar fins el 27 d’abril de 2022)
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 23 de maig de 2022
 • Termini per presentar reclamacions: del 23 al 30 de maig de 2022
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 3 de juny de 2022
 • Sorteig públic del número de desempat: 3 de juny de 2022 a les 11 h als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 214, Barcelona)
 • Publicació de la llista ordenada definitiva de sol·licituds: 9 de juny de 2022
 • Publicació de l'oferta final: 21 de juny de 2022
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos i llista d’espera: 22 de juny de 2022

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 23 al 29 de juny de 2022 Durant aquest període, els alumnes pendents de l'avaluació han de confirmar la plaça assignada
 • Matrícula extraordinària per als alumnes de batxillerat pendents de l’avaluació del setembre: del 5 al 7 de setembre de 2022

Més informació a la pàgina web de la Generalitat   https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/inici/