Calendari de preinscripció

  • Publicació de l'oferta inicial: 7 de maig de 2021
  • Termini per presentar la sol·licitud: del 10 al 21 de maig de 2021
  • Entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa a la situació, als interessos, motivació i aptituds de l'alumne així com a la seva manca d'experiència laboral: del 10 al 28 de maig de 2021, segons convocatòria individual feta pel centre.
  • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació: 3 de juny de 2021
  • Sorteig del número de desempat: 4 de juny de 2021, a les 11 h al Departament d'Educació (Serveis Centrals: Via Augusta, 202-226, Barcelona).
  • Termini de reclamació a les llistes de sol·licituds amb la puntuació: del 4 a l’11 de juny de 2021
  • Publicació de les llistes de sol·licituds un cop resoltes les reclamacions: 16 de juny de 2021
  • Publicació de l'oferta final: 6 de juliol de 2021
  • Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 6 de juliol de 2021

Matrícula

  • Període de matrícula: de l’1 al 10 de setembre de 2021

Més informació a la pàgina web de la Generalitat https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/pfi/inici/