Calendari de preinscripció

 • Publicació de l'oferta inicial: 7 de maig de 2021
 • Termini per presentar la sol·licitud: de l’11 al 17 de maig de 2021 (la documentació es pot presentar fins el 18 de maig de 2021)
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 8 de juny de 2021
 • Termini per presentar reclamacions: del 9 al 15 de juny de 2021
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 18 de juny de 2021
 • Sorteig públic del número de desempat: 18 de juny de 2021 a les 11 h als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202, Barcelona)
 • Publicació de la llista ordenada definitiva de sol·licituds: 23 de juny de 2021
 • Publicació de l'oferta final: 7 de juliol de 2021
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos i llista d’espera: 9 de juliol de 2021

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 12 a l’16 de juliol de 2021 Durant aquest període, els alumnes pendents de l'avaluació han de confirmar la plaça assignada
 • Matrícula extraordinària per als alumnes de batxillerat pendents de l’avaluació del setembre: del 7 al 10 de setembre de 2021

Més informació a la pàgina web de la Generalitat   https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/inici/