Calendari de preinscripció

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia. 

 • Oferta inicial de places per a la preinscripció d’aquests ensenyaments: 20 de maig de 2020 
 • Oferta de places: 12 de juny de 2020 
 • Informació i orientació per als alumnes nous: durant el mes de juny de 2020 
 • Presentació de sol·licituds en suport informàtic gencat.cat del 15 al 29 de juny de 2020 
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 6 de juliol de 2020, a partir de les 14h 
 • Presentació de reclamacions a la puntuació provisional: del 6 al 10 de juliol de 2020 
 • Sorteig del número de desempat: 7 de juliol de 2020, a les 11 h 
 • Llista ordenada definitiva: 14 de juliol de 2020 
 • Llista d'alumnes admesos i exclosos (per activitats) i llista d'espera: 16 de juliol de 2020, a partir de les 14h 
 • Matrícula Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 2 al 9 de setembre de 2020 
 • Matrícula Alumnes preinscrits de la llista d’espera: a partir del 14 de setembre de 2020 

Els centres poden establir diferents dates de matrícula per als ensenyaments que ofereixen, sempre que siguin dins el període general de matrícula establert; aquetes dates s'han de fer públiques en el centre abans de l'inici del període de presentació de sol·licituds.