Infants que poden participar en el procés de preinscripció. Requisits

 

Per poder participar en la preinscripció i escolaritzar  en el centre, l'infant ha d'haver nascut entre el 2022 i el 2024 i tenir com a mínim, 16 setmanes a l'inici del curs escolar. Si el centre té vacants, pot admetre al llarg del curs infants a partir del moment que compleixin 16 setmanes.

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció amb la documentació requerida per ser admès/a per primera vegada en una llar d'infants o escola bressol pública o per sol·licitar canvi d'escola bressol.