Oferta inicial de places escolars vacants

En la següent llista podreu consultar les places escolars inicials que hi ha a cada escola bressol municipal per grup d’edat.

Imatge amb l'oferta inicial de places vacants EBM 24-25