Oferta final de places escolars vacants

En la següent llista podreu consultar les places escolars finals que hi ha a cada escola bressol municipal per grup d’edat.

Imatge del llistat amb l'oferta final de places EBM