Cercador d'Escoles Bressol Municipals

Indicacions per a la baremació per àrea de proximitat

Amb el "Cercador de centre educatius de proximitat" podreu consultar les escoles bressols municipals que es troben en l’àrea de proximitat del domicili de l'infant o del lloc de treball del pare, mare o tutor/a legal. Es tracta d'un procediment automatitzat en què cada adreça s'associa a la illa a la que pertanyen, que es pren de referència per fer els càlculs de les distàncies. 

Si es fa la cerca en funció del domicili familiar a la ciutat, cal tenir en compte que s'atorga la puntuació en funció de l'ordre en què apareixen les escoles a la llista. 

Així, els punts que s'atorguen són els següents:

  • La primera i segona escola bressol municipal del llistat: 30 punts.
  • La tercera i quarta escola bressol municipal del llistat: 20 punts.
  • La resta de escoles bressol municipals que no apareguin al llistat: 10 punts.
  • Si no consteu empadronats al municipi: 0 punts.

Si es fa la cerca en funció del lloc de treball del pare, mare o tutor/a legal, la puntuació que s'atorga és la següent: 

  • La primera i segona escola bressol municipal del llistat: 20 punts.
  • La tercera i quarta escola bressol municipal del llistat: 0 punts.