Infants que poden participar al procés de preinscripció

Requisits d'edat

Per poder participar en la preinscripció i escolaritzar-se en una escola bressol municipal de la ciutat cal que els infants tinguin, com a mínim, 16 setmanes a l'inici del curs escolar. Els infants que no tinguin aquesta edat a l'inici de curs, en acabar el procés de preinscripció ordinari podran demanar una plaça i, si el centre té vacants al llarg del curs es podran admetre a partir del moment que compleixin les 16 setmanes.