Sol·licitud de preinscripció

Accediu aquí al formulari d'inscripció telemàtic

La sol·licitud de preinscripció és el document que cal emplenar per accedir a una plaça escolar per al curs 2022-23.

Si teniu dubtes de com omplir aquesta sol·licitud podeu consultar el tutorial per facilitar-ne el procés. Si després de veure'l encara teniu alguna pregunta, recordeu que a través de les escoles bressol municipals i de l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) us podem ajudar a resoldre-la. 


Com omplim la sol·licitud?

El pas a pas del formulari de preinscripció telemàtic

En el moment d'iniciar el període de presentació de sol·licituds podreu consultar el tutorial per informar-vos sobre com omplir el formulari pas a pas. 


Al presentar la sol·licitud de preinscripció de forma telemàtica entenem que us pot produir certa incertesa el moment d'emplenar els criteris de baremació. Per aquest motiu, volem tranquil·litzar-vos recordant que la documentació que presenteu serà revisada en relació a cadascun dels criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud. 

Posteriorment, l’EBM sol·licitada en primera opció us enviarà per correu electrònic la confirmació de rebuda de l’autoinscripció i de la documentació i la numeració de la sol·licitud, que serà amb el que participareu al sorteig de desempat, si s'escau.  

En el cas que es vulgui sol·licitar un canvi d'escola bressol, en omplir la sol·licitud de preinscripció cal que no es torni a demanar el mateix centre on consta matriculat el seu fill/a, en cap de les opcions, ja que si no li han donat de baixa en l’escola continuarà matriculat per al curs vinent.

RECORDATORI! Només s’ha de presentar una única sol·licitud de preinscripció per infant, on podreu especificar quines són les escoles en les que sol·liciteu plaça. En cas de duplicitat de sol·licituds s'invaliden els drets de prioritat que puguin correspondre. Es considera duplicitat quan es presenten dues o més sol·licituds que inclouen EBM de Santa Coloma de Gramenet. Si es vol optar a escoles bressol municipals de diferents municipis, es pot presentar una sol·licitud per a cada municipi i, en aquest cas, no es considera duplicitat.