Preus de les Escoles Bressol Municipals

Copagament i cost del servei

A les Escoles Bressol Municipals les famílies copaguen el cost de la plaça escolar.

Les famílies no han de fer cap pagament per matricular al seu fill/a. Les quotes dels preus s’abonaran tots els mesos del curs escolar.