Normativa aplicable al procés de preinscripció i matrícula

El procés de preinscripció i matrícula de la xarxa d’escoles bressol municipals de Santa Coloma de Gramenet, per al curs escolar 2022-23 està regulat per diferents normatives. La normativa principal és el decret d'admissió d'alumnat i la resolució que determina el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 

RESOLUCIÓ EDU/464/2022, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2022-2023.

DECRET 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya.

ORIENTACIONS GENERALS de preinscripció i matrícula de l'ensenyament del primer cicle d'educació infantil a la xarxa d'EBM de Santa Coloma de Gramenet per al curs 2022-2023.

DECRET 202234724/0 Modificar error material en les Orientacions generals de preinscripció i matrícula de l’ensenyament de primer cicle d’educació infantil a la xarxa d’EBM de Santa Coloma de Gramenet, per al curs escolar 2022-2023.