Preus de les Escoles Bressol Municipals

Copagament i cost del servei

A les Escoles Bressol Municipals les famílies copaguen el cost de la plaça escolar, conjuntament amb l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la Diputació de Barcelona. Aquest copagament està regulat a través de l’ordenança reguladora número 7, que determina els “preus públics per a la prestació del servei de Llars d’Infants Municipals” i que s’aproven anualment pel Ple Municipal de la ciutat. 

En el següent document es pot consultar: Ordenança reguladora dels preus públics per a la prestació del servei de Llars d'Infants Municipals 

Les famílies no han de fer cap pagament per matricular al seu fill/a. Les quotes de preus públics s’abonaran tots els mesos del curs escolar (de setembre 2021 a juliol de 2022), segons el que preveuen les ordenances.