Llistes de sol·licituds de preinscripció (provisional i definitiva)

Consulta aquí les llistes provisionals i definitives

En aquest apartat web podreu consultar totes les llistes que es van succeint al llarg del procés de preinscripció. Així, les llistes a les que es podrà accedir són: 

  • Llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional.
  • Llista definitiva d'admesos/es i llista d'espera.

Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional

Publicació: 1 de juny 2021

Aquesta llista provisional recull la baremació que s'ha atorgat a la vostra sol·licitud de preinscripció en funció dels criteris al·legats durant el procés. Si considereu que hi ha un error en la baremació, es pot efectuar una reclamació.

La família que vulgui presentar una reclamació a les llistes baremades provisionalment entre el 2 i el 8 de juny,  ho ha de tramitar a l’EBM sol·licitada en primera opció, per correu electrònic. En aquest cas, la directora de l’EBM haurà de:

  • Facilitar un full de reclamació a la família per tal que el retorni emplenat
  • Lliurar a les tècniques del Servei d’Educació les reclamacions i la documentació per tal que facin les consultes prèvies oportunes.

Les reclamacions es resolen en la Comissió de Garanties d’Admissió. La resposta a la família  que ha fet la reclamació s’envia a la directora de l’EBM, per tal que la faci arribar a la família. 

Llista definitiva d'admesos/es i llista d'espera

Publicació: 15 de juny 2021

Un cop resoltes les possibles incidències i reclamacions i fet el sorteig per al número de desempat, aquesta llista recull les sol·licituds admeses i la llista d'espera per iniciar el curs 2021-22.