Documentació per fer la sol·licitud

Documentació identificativa que cal presentar en tots els casos:

  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • La Targeta Sanitària Individual (TSI) de l'alumne o alumna. 

Cal presentar, si escau, la documentació que acrediti el compliment dels criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud. Consulta aquí quina documentació acreditativa necessites

On he d'enviar la documentació?

  • Si fas la sol·licitud de manera telemàtica:

En cas que vulguis presentar la sol·licitud de preinscripció de manera telemàtica, hauràs  d'enviar tota la documentació identificativa i, si escau, la documentació acreditativa dels criteris de prioritat, en format PDF, escanejada o bé fotografiada al correu electrònic de l'escola bressol municipal escollida en primera opció. 

El termini de presentació de la sol·licitud de presincripció i de la documentació en format telemàtic és del 10 al 20 de maig, a les 24 h. 

  •  Si fas la sol·licitud de manera presencial:

Si tens problemes i no pots presentar la sol·licitud de preinscripció i la documentació de manera telemàtica, pots fer-ho presencialment. Per això, has de trucar a l'escola bressol municipal escollida en primera opció per demanar cita prèvia del 5 a l'11 de maig.

El termini de presentació de la sol·licitud de presincripció de manera presencial i lliurament de la documentació és del 10 al 12 de maig.  

Recorda que el dia de la cita has de portar l'original i fotocòpia de la documentació identificativa i, si escau, acreditativa dels criteris de prioritat al·legats a la sol·licitud.