PERÍODE DE FORA DE TERMINI ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

1. DATA PER SOL·LICITAR PLAÇA ESCOLAR EN UNA EBM

Les famílies que vulguin sol·licitar  plaça escolar per al curs  2020-2021 i encara no l’hagin fet, podran sol·licitar-la a partir del dia 13 de juliol de 2020 i fins el 31 de març de 2021 per als infants nascuts el 2019 i 2020 i fins a final de curs per als infants nascuts el 2018.

2. PARTICIPANTS EN EL PROCÉS I REQUISITS D’EDAT

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció i la documentació corresponent per ser admès/a per primera vegada  en una escola bressol municipal. Només s’ha de presentar una única sol·licitud de preinscripció per infant.

Les famílies han d’estar empadronades en el municipi de Santa Coloma de Gramenet o si no estan empadronades han de treballar al municipi.

Cal que l’infant tingui  com a mínim 16 setmanes a l'inici de les classes escolars per poder matricular-se.

Ja no s’accepten canvis de centres dels infants matriculats per al curs 2020-2021.

Durant aquest període de fora de termini ja no són vàlids els criteris de prioritats que es demanen durant el període oficial. L’únic criteri perquè l’infant sigui admès/a en una EBM o estigui a la llista d’espera és l’ordre de presentació de la sol·licitud al Servei d’Educació municipal.

3. PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ I LA DOCUMENTACIÓ

Per reduir el nombre de sol·licituds presentades físicament i garantir la salut de les persones s’admet, preferentment, la presentació de la sol·licitud de preinscripció per Internet, -autoinscripció-, cliqueu aquí per accedir-hi

L’autoinscripció s’envia a l’OME i la documentació acreditativa s’ha d’enviar fotografiada, escaneja o en format PDF a:  escolesbressol@gramenet.cat

Per fer consultes sobre la preinscripció poden trucar al telèfon del Servei d’Educació municipal:  93 462 40 58 

Només i de  manera excepcional, aquelles persones que no puguin fer ús de l’eina telemàtica, podran ser  atesos  presencialment  en  l’OME, però  han de sol·licitar cita prèvia. Sense cita prèvia no se’ls atendrà.

  • Telèfon per sol·licitar cita prèvia:     93 462 40 90
  • Adreça de l ’OME (Servei d’Educació municipal) :  Rambla Sant Sebastià, 98-100

La documentació que s’ha de lliurar presencialment, en l’OME,  serà l’original i la fotocòpia de cada document.

Documentació general a presentar per correu electrònic o presencialment

  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne es troba en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • DNI, NIE  o passaport o targeta de residència dels pares o tutors legals.
  • TSI (targeta sanitària individual) del nen, si en disposa.

Si la família consta empadronada al municipi de Santa Coloma de Gramenet, NO HA DE PRESENTAR el certificat de convivència.