PERÍODE DE FORA DE TERMINI ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

1. DATA PER SOL·LICITAR PLAÇA ESCOLAR EN UNA EBM

Les famílies que vulguin sol·licitar plaça escolar per al curs 2021-2022 podran fer-ho a partir del dia 28 de juny de 2021 i fins el 31 de març de 2022 per als infants nascuts el 2020 i 2021 i fins a final de curs per als infants nascuts el 2019.

2. PARTICIPANTS EN EL PROCÉS I REQUISITS D’EDAT

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció i la documentació corresponent per ser admès/a per primera vegada en una escola bressol municipal. Només s’ha de presentar una única sol·licitud de preinscripció per infant.

Les famílies han d’estar empadronades en el municipi de Santa Coloma de Gramenet.

Cal que l’infant tingui  com a mínim 16 setmanes a l'inici de les classes escolars per poder matricular-se.

Ja no s’accepten canvis de centres dels infants matriculats per al curs 2021-2022.

Durant aquest període de fora de termini ja no són vàlids els criteris de prioritats que es demanen durant el període oficial. L’únic criteri perquè l’infant sigui admès/a en una EBM o estigui a la llista d’espera és l’ordre de presentació de la sol·licitud al Servei d’Educació municipal.

3. PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ I LA DOCUMENTACIÓ

La sol·licitud de preinscripció es pot presentar:

  • Telemàticament: cliqueu aquí per accedir al formulari d'autopreinscripció

En aquest cas, s'ha d'enviar per correu electrònic a escolesbressol@gramenet.cat la documentació identificativa fotografiada, escanejada o en format PDF.

En aquest cas, cal presentar original i fotocòpia de la documentació identificativa.

  • Telèfon per sol·licitar cita prèvia: 93 462 40 90
  • Adreça de l’OME (Servei d’Educació municipal): Rambla Sant Sebastià, 98-100

 

Per fer consultes sobre la preinscripció podeu trucar al telèfon del Servei d’Educació Municipal: 93 462 40 58 

Documentació identificativa a presentar per correu electrònic o presencialment

  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne es troba en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • TSI (targeta sanitària individual) del nen/a.

Recordeu que cal estar empadronat al municipi de Santa Coloma de Gramenet per demanar plaça escolar a l'EBM.