Número de desempat per les sol·licituds d’educació obligatòria

Al sorteig celebrat aquest matí als Serveis Centrals del Departament d’Educació, s’ha obtingut el número següent per determinar l’ordre de les sol·licituds en cas d’empat per a la preinscripció d'educació infantil (3-6), educació primària i educació secundària obligatòria:

81.801