El criteri de proximitat en els centres de secundària

Com sabem quants punts tenim en el criteri de proximitat?

Segons el que indica la norma, un dels aspectes que es valora entre els criteris generals és la proximitat del domicili del nen/a o del lloc de treball del pare, mare o tutor/a legal. En aquesta secció volem aclarir com funciona el criteri de proximitat per als centres de secundària

Per a la l'educació secundària s'estableixen tres àrees d'influència:

Per entendre com es puntua el criteri de proximitat, cal tenir en compte les següents situacions: 

  • La sol·licitud tindrà 30 punts si el domilici del nen/a està dintre de l'àrea d'influència del centre educatiu al que es vol optar. 
  • La sol·licitud tindrà 20 punts si el lloc de treball del pare, mare o tutor/a està dintre de l'àrea d'influència del centre educatiu al que es vol optar. 
  • La sol·licitud tindrà 10 punts si el domilici del nen/a no està dintre de l'àrea d'influència del centre educatiu al que es vol optar però el nen/a està empadronat/ada a la ciutat. 
  • La sol·licitud tindrà 0 punts si el nen/a no està empadronat/ada a la ciutat. 

Important. Caldrà escollir entre alguna d'aquestes opcions, és a dir, els punts no seran acumulables. 

Com sé en quina zona escolar està el meu domilici o lloc de treball?

El carreró de la ciutat i la seva relació amb les zones escolars

A continuació podreu consultar el carreró de la ciutat i comprobar en quina zona escolar es troba el centre educatiu de secundària al que voleu optar en funció de si és un institut, un institut escola o un centre concertat. Per recordar la numeració de cada zona podeu consultar la imatge que es veu més amunt d'aquesta pàgina.