Adscripcions entre centres educatius de primària i secundària

El criteri específic de l'adscripció a la secundària

Imatge amb la llista de les adscripcions entre centres educatius de primària i secundària

A la preinscripció escolar per 1r d’ESO s’ha de tenir en compte que el primer criteri per ordenar les sol·licituds és el criteri específic de l’adscripció entre el centre de primària i el de secundària.

 

L'adscripció és la relació de preferència que s'estableix entre els centres d'educació primària i els instituts de secundària. L’adscripció no atorga puntuació, però sí ordena les sol·licituds per preferents i no preferents en funció del centre educatiu on hagi cursat el nen/a l'educació primària. Això vol dir que les sol·licituds que rebi un centre de secundària de l’alumnat dels seus centres de primària adscrits són sol·licituds preferents per davant d’aquelles que provenen d’alumnat de centres de primària no adscrits.

Santa Coloma de Gramenet té 3 zones d’adscripció. A la següent imatge podeu consultar a quin institut està adscrita la vostra escola de primària. Un cop ordenades les sol·licituds per preferents i no preferents en funció de l’adscripció s’atorga la puntuació pels criteris generals i complementaris. 

 

Important. Els instituts escola i els centres concertats imparteixen les etapes de primària i secundària i tenen adscripció única al seu propi centre.