Cercador de centres educatius de proximitat

Coneix la xarxa de centres del teu entorn

Amb el "Cercador de centre educatius de proximitat" podreu consultar els centres d’infantil i primària que es troben en l’àrea de proximitat del vostre domicili o del lloc de treball del pare, mare o tutor/a legal.

 

En el cas de voler consultar els centres educatius més propers al domicili, cal introduir l’adreça del domicili on esteu empadronats/des. En cas de voler consultar els centres educatius més propers al lloc de treball del pare, mare o tutor/a legal, cal introduir l'adreça del lloc de treball.

Important: Per consultar les escoles bressol municipals, heu d’anar a l’apartat de la web d’escoles bressol on està el cercador corresponent amb indicacions pròpies.


Com funciona el cercador de centres educatius de proximitat?

Una eina d'informació a la teva disposició

Aquesta eina et proporcionarà una llista de centres educatius. En tots els centres que apareixen en aquest llistat tindreu: 

  • 30 punts si són els propers al domicili 
  • ó 20 punts si són els propers al centre de treball

En la resta de centres educatius de la ciutat tindràs:

  • 10 punts si l’infant viu a la ciutat
  • 0 punts si l’infant és d’una altra ciutat