Com omplim la sol·licitud de preinscripció?

La preinscripció es fa totalment de forma telemàtica, per la qual cosa desapareix l’opció de sol·licitud presentada en format paper. 

Un cop obert el termini de presentació, s’accedeix a la sol·licitud mitjançant el web del Departament d’Educació preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/

Trobareu 2 tipus de sol·licituds telemàtiques:

  • Sol·licitud electrònica. Cal disposar d’identificació digital (DNI electrònic, IdCat mòbil, CLAVE, T-CAT,...)
  • Sol·licitud en suport informàtic: Quan no es disposa d’identificació digital s’accedirà a aquest formulari per l’enviament de les dades i la presentació de la sol·licitud