Calendari del procés de preinscripció i matrícula del segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria

Calendari pel segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria

 • Publicació de l’oferta inicial: 5 de març de 2024

Segon cicle d’educació infantil i educació primària: del 6 al 20 de març de 2024, ambdós inclosos

Educació secundària obligatòria: del 8 al 20 de març de 2024, ambdós inclosos

Es pot presentar documentació fins al 22 de març de 2024

 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional: 17 d’abril de 2024
 • Termini de reclamació de la puntuació provisional: del 17 al 22 d’abril de 2024, utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 25 d’abril de 2024
 • Sorteig del número de desempat: 30 d’abril de 2024, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202-226, Barcelona)
 • Publicació de la llista ordenada: 2 de maig de 2024
 • Període d’ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció d’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situació socioeconòmiques desafavorides sense assignació (assignació d’ofici): 14 i 15 de maig de 2024, ambdós inclosos.
 • Període d’ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació (assignació d’ofici): del 29 al 31 de maig de 2024, ambdós inclosos.
 • Publicació de l’oferta final: 7 de juny de 2024
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos i, si escau, de la llista d’espera: 10 de juny de 2024
 • Matrícula: del 18 al 26 de juny de 2024, ambdós inclosos.