Número de desempat per les sol·licituds d’educació obligatòria

Al sorteig celebrat aquest matí als Serveis Centrals del Departament d’Educació, s’han obtingut els números següents per determinar l’ordre de les sol·licituds en cas d’empat:

- Per les sol·licituds d’educació infantil i primària (de P3 a 6è de primària): 69.448

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/preinscriute/seguiment-sollicitud/llista-despres-reclamacions/

- Per les sol·licituds d’educació secundària (de 1r a 4t ESO): 40.900

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/preinscriute/seguiment-sollicitud/llista-despres-reclamacions/

Per primer cop, el departament d’Educació ha decidit fer dos números separats per les diferents etapes educatives.