Cercador de centres educatius de proximitat

Coneix la xarxa de centres del teu entorn

Amb el "Cercador de centre educatius de proximitat" podreu consultar els centres d’infantil i primària que es troben en l’àrea de proximitat del vostre domicili o del lloc de treball del pare, mare o tutor/a legal.

En el cas de voler consultar els centres educatius més propers al domicili, cal introduir l’adreça del domicili on esteu empadronats/ades o bé el vostre número de DNI, NIE o passaport. En cas de voler consultar els centres educatius més propers al lloc de treball del pare, mare o tutor/a legal, cal introduir l'adreça del lloc de treball. 

Important: Per consultar les escoles bressol municipals, heu d’anar a l’apartat de la web d’escoles bressol on està el cercador corresponent amb indicacions pròpies.


Com funciona el cercador de centres educatius de proximitat?

Consulta aquest vídeo tutorial per saber la informació que s'obté amb aquesta eina

Aquesta eina et proporcionarà una llista de centres educatius. En tots els centres que apareixen en aquest llistat tindreu: 

  • 30 punts si són els propers al domicili 
  • ó 20 punts si són els propers al centre de treball

En la resta de centres educatius de la ciutat tindràs:

  • 10 punts si l’infant viu a la ciutat
  • 0 punts si l’infant és d’una altra ciutat

El vídeo que us presentem a continuació detalla el pas a pas de com funciona aquesta eina.