A la preinscripció per 1r d’ESO s’ha de tenir en compte que aquest és el primer criteri per ordenar les sol·licituds, l’adscripció entre el centre de primària i el de secundària.

L’adscripció no atorga puntuació, però sí ordena les sol·licituds per preferents i no preferents. Això vol dir que les sol·licituds que rebi un centre de secundària de l’alumnat dels seus centres de primària adscrits,  seran preferents per davant d’aquelles que provenen d’alumnat de centres de primària no adscrits.

Santa Coloma té 3 zones d’adscripció. Aquí podeu consultar a quin institut està adscrita la vostra escola de primària.

Els instituts escola i els centres concertats imparteixen les etapes de primària i secundària i tenen adscripció única al seu propi centre.

Un cop ordenades les sol·licituds per preferents i no preferents per l’adscripció, s’atorga la puntuació pels criteris generals i específics.