Previsió de les dates del procés de preinscripció que estableix el Departament d'Educació per al curs escolar 2020-2021. (amb l’enllaç a la web del Departament) http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/informacio-general/