Número de desempat

Al sorteig celebrat aquest dijous 9 al matí als Serveis Centrals del Departament d’Ensenyament, el número obtingut per determinar l’ordre de les sol·licituds en cas d’empat és el 140.574.
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/

Ja podeu consultar les llistes d’admesos a les escoles i instituts,  a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) i a través de la pàgina web de la Generalitat seguint el següent enllaç: 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/consulta-resultats/

El proper divendres 29 de març s’obre el període per sol·licitar plaça en els centres d’educació infantil de segon cicle, primària i secundària per al curs escolar 2019 – 2020 i finalitzarà el dimarts 9 d’abril, ambdós inclosos.

Es poden matricular al primer curs del segon cicle d’educació infantil els i les infants que compleixen 3 anys el 2019.

S’han de matricular al primer curs de l’educació primària els nens i les nenes que compleixen 6 anys el 2019 (i els i les d’edat diferent a qui correspon acadèmicament iniciar aquesta etapa).

S’han de matricular al primer curs d’educació secundària obligatòria (ESO) els nens i les nenes que compleixen 12 anys el 2019 (i els i les d’edat diferent a qui correspon acadèmicament iniciar aquesta etapa).

Abans de fer la matrícula, per accedir al primer curs del segon cicle de l’educació infantil i al primer curs de l’educació secundària obligatòria o per ser admès o admesa per primera vegada en un centre, cal fer la preinscripció.

Abans de presentar la sol·licitud de preinscripció es recomana consultar el cercador d’escoles per saber quins són els centres més propers al domicili.

La sol·licitud de preinscripció s’ha d’omplir i entregar, prioritàriament, al centre demanat en primera opció, o bé a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) situada a la rambla de Sant Sebastià, 98 – 100. En aquest últim cas, es recomana sol·licitar cita prèvia per a Educació o bé trucar al 93.462.40.90.

Només es pot presentar una única sol·licitud de preinscripció per infant on s’inclouran tots els centres que es desitgin per ordre de preferència.

Cliqueu aquí per accedir i descarregar el full de preinscripció

Portada del full de preinscripció
Cliqueu a l'imatge per accedir al full de preinscripció en format PDF

Cliqueu a les imatge per accedir a tota la informació sobre escoles i instituts en format PDF

Anem a l'escola!

Anem a l'institut!